Arsen og gull i bekkesedimenter fra Solør.

Bekkesedimenter fra 72 lokaliteter i Solør er analysert på arsen og gull. Det er liten variasjon i arsengehalten i området, men for gull er maksimum 434 ppb og gjennomsnitt 5 ppb. Ingen områder peker seg ut som høyområde, men lokaliteten med høyest gullverdi er omgitt av flere forkastninger med to forskjellige retninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.278
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark