The appearance of quartz - albite rocks, (previous albite - carbonate rocks) in the Precambrian of Vest - Finnmark, Nothern Norway.

Kvarts - albittbergarter (tidligere albitt - karbonatbergarter) er detaljert geologisk undersøkt i seks lokaliteter. En generell geologisk og petrografisk beskrivelse av hver lokalitet er gitt. Petrologien til kvartsitt - albittbergartene er så diskutert. Kvarts - albittbergartene er antatt å være dannet av gass -og væskerike løsninger som har intrudert langs svakhetssoner under en prekambrisk fjellkjededannelse. K, Na og Si er tilført. Sidebergarten er omvandlet. Senere deformasjon har ført til breksjering og dannelse av karbonat. (J.S.S. -85)

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
548 B
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark