Anvisning av ny boreplass etter mislykket boring, Oppsal i Lier.

Boreplass er tatt ut etter mislykket boring til 150 m. Ny boring anses sjansebetonet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00497
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud