Anvisning av ny boreplass etter brønnskade, Eggedal.

Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for å få tilstrekkelig vann anses som gode, men det er fortsatt en viss forurensningsfare.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.134
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud