Anvisning av boreplasser, Hedalen

Anvisning av tre borelokaliteter i Flågranitt, Hedalen. Ved ett av stedene er det mislykket boring til 130 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82046
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland