Anvendelse av magnesitt fra talk-karbonat-forekomstene på Rauberget, Vik i Sogn.

Rapporten behandler mulighetene for å benytte magnesittkonsentratet fra en evnetuell talk oppredning av Raugberg talk magnesitt forekomst. Magnesitt/ breunneritt kan oppkonsentreres til et magnesittkonsentrat som vil inneholde 6-7% FeO. Fra dette konsentratet kan det skilles ut en liten andel med 2-3% FeO. Det vil si at det kan lages MgO-produkter med et høyt jerninnhold ved en vanlig kalsineringsprosess. Disse kvalitetene er vanskelig omsettelig, eller dårlig betalte. En rekke metoder for kjemisk behandling av magnesitt beskrives. Disse prosessene kan benytte et hvilket som helst magnesitt rå- stoff, og marked og pris vil avgjøre om det er mulig. Mineralogiske undersøkelser bekrefter at det finnes olivin med høyt MgO inn- hold (54-56%), men det er ikke funnet større, rene partier med dunitt som har kommersielle kvaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.155
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport