Anvendelse av geomagnetikk til undersøkelse av geostrukturelle forhold i Oslofeltet og Østlandsområdet

Modeller av jordskorpen for Oslofeltet og Østlandsområdet er blitt testet vha. geomagnetikk. Denne testen viser at skjold-modellen passer for Østlands- området med to sjikt ned til dyp 18 og 68 km, benevnt henholdsvis øvre kontinentale lag og nedre jordskorpelag. For Oslofeltet passer en skorpe- modell med Moho-diskontinuitet i 30 km dyp og en overskuddsmasse av tyngere bergarter med utstrekning fra 2 til 8 km dyp i jordskorpen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.133
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport