Anortositt som naturstein ved Fyrde gård i Voss kommune

Etter oppdrag fra grunneier Morten Samskott ble en anortosittforekomst på hans eiendom nær Stalheimi, Voss kommune undersøkt med tanke på en eventuell utnyt- telse som naturstein. Den vestlige skyvegrensa for det store anortosittmassivet mellom Gudvangen og Mjølfjell krysser over eiendommen og anortositten inn mot grensa er omvandlet til en matt hvit marmorlignende variant. Denne anortositten er utseendemessig attraktiv som naturstein, men kartlegging viser at sonen er alt for oppsprukket for blokkuttak. Også den mere uomvandlete anortositten lengre østover fra skyvegrensa er vurdert. Her framviser anortositten utseendemessig inhomogenitet med tanke på vekslinger i farge og strukturer. En gjennomgående relativt høy oppspreknings- grad medfører at også dette anortosittområdet er lite egnet til blokkuttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.023
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland