Ang. molybdenforekomstene undersøkt og drevet av A S Dalen Gruber.

I den granittiske fjellsiden nord for Dalen forekommer feltspatførende kvarts- ganger stedvis rik på molybdenglans og med litt kobberkis og bornitt. Drift fant steds mellom 1915 og 1918, hvor mesteparten av den totale produksjonen på 101 tonn molybdenglans ble tatt fra Hovedgangen, den rikeste av forekomst- ene. Hovedgangen ble omtrent tømt, de øvrige forekomster er mindre og fattig- ere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1430/3A
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark