Anatasforekomsten på Geiteryggen (Dyrfonni).

Anatas fra Hardangervidda er verdensberømt og svært ettertraktet av samlere. Årene som fører anatas på Geiteryggen tilhører den tredje og fjerde generasjon (V3, henholdsvisV4) i området. Hovedmineral er kvarts i V3, og Albitt i V4. Der V3-årene blir krysset av V4-årene vokser de største og peneste anataskrystaller. Før ble det tatt ut flere hundrede stuffer, og bare i det siste året sikkert over to hundre. De siste ble solgt til mer enn kr.700 000,00 på internasjonale mineralmesser. Dermed ligger prisen pr. 300 stuffer godt over en million norske kroner. Det er ikke mulig å gi en økonomisk totalvurdering av forekomsten ettersom det er ikke kjent hvor mange stuffer det finnes igjen, eller hvor stor egentlig forekomsten er. Det er kjent at det er drusene i de kryssende årene som leverer de mest interessante stuffer, men det er ikke mulig å si hvor mange av disse som finnes igjen. Basert på i utgangspunktet håndmessig drift og på klimaforholdene anses årlig uttak for å være omkring "noen tonn". Fortrolig. Frie emneord: Bergkrystall, Anatas, Mineralsamling

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.110
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland