Analyse av subbus fra pukkverket Lysit AS i Hellvik, Eigersund

Analysene er gjort på oppdrag fra Lysit AS. Finfraksjonen fra pukkverket er undersøkt med XRF-hovedelementanalyser og hvithetsmåling. XRF analyser viser at det er noe kvarts i prøven. Det er gjort et separasjonsforsøk med magnet- separator for å forbedre hvitheten på materialet. Beste oppnådde hvithet er 89%. Flere anvendelser kan være aktuelle for materialet, men dette krever markedsundersøkelser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.008
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland