Analyse av mineralinnholdet i støvprøver fra asfaltkjerner

Forkortet: På oppdrag fra NTNU, institutt for bygg, anlegg og transport, er seks prøver analysert mineralogisk. Prøvematerialet består av støv (<10 um) som er produsert ved slitasje av asfaltkjerner med et Trøger apparat. Formålet har vært å sammenholde støvets mineralinnhold med bergartssammensetningen til de ulike asfaltreseptene. Resultat fra de mineralogiske undersøkelsene av støvprøver fra asfaltkjerner viser rimelig bra samsvar med mineralinnholdet i steinmaterialene som er blitt benyttet som tilslag i asfaltreseptene. Det er for enkelte av mineralfasene og for enkelte av lokalitetene et visst avvik, men dette må sees i forhold til at det er en stor grad av usikkerhet knyttet til tilslagssammensetning i asfaltreseptene og dermed beregningen av potensiell støvsammensetning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.049
Page number:
27 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag byggeråstoffer
Project nr:
263300