Alternative vannkilder for Røros vannverk. Vurdering etter nye undersøkelser.

Undersøkelsene utført på esker i Hittersjøen med Siff som ansvarlig for gjennomføring. Rapporten anbefaler en prøvebrønn for pumping.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00176
Page number:
3
Document type:
Rapport