Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell

Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme formelverk og metodikk som ved utarbeidelsen av det nasjonalt dekkende datasettet ’Aktsomhetskart for steinsprang’ som nå er tilgjengelig på www.skrednett.no. For Askøy er det imidlertid benyttet detaljerte terrengdata med 4 x 4 m cellestørrelse, og dette gir langt bedre nøyaktighet i framstilling av aktsomhetsområder. Det er gjort befaringer i utvalgte områder på Askøy. I disse områdene var det godt samsvar mellomaktsomhetssonene fra GIS-analysene og feltobservasjoner av tidligere steinsprang. GIS-analysene og feltkontroll viser at det i nyere tid er bygget bolighus innenfor områder med potensiell fare for steinsprang. Eksempler på dette er vist i rapporten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.007
Page number:
22 + kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nye metoder i norsk skredkartlegging
Project nr:
319500
Fylke:
Hordaland