Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen med grunnlagsdata for arealplanleggning og ressursregnskap for Sør-Trøndelag fylke. Sluttrapport.

Forkortet: Grus- og pukkdatabasen for Sør-Trøndelag ble opprettet i perioden 1981-1987 og mye av innholdet var derfor ikke godt nok til fullt ut å dekke brukernes behov for informasjon. I et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune har derfor NGU foretatt en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. Resultatene er presentert i 21 delrapporter og 18 temakart for sand, grus og pukk. I tillegg er det utarbeidet ressursregnskap for disse byggeråstoffene for året 2002 hvor resultatene er presentert i en egen rapport. Frie emneord: Vegformål ; Betongformål

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.004
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport