Agjet Gæssemaras Bavaljavrre Kautokeino

Boringene var et ledd i NGU's malmletingsprogram for Kautokeinotraktene sesongen 1961. Det ble boret i alt 14 hull med samlet lengde 989,70 meter (906,75 meter i fjell og 82,95 i jord). Hullenes plassering er referert til koordinatnettet for geofysiske målinger. f

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
325 A,B,C
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark