ADRLAPP - Program for innlesing innsetting, forandring fjerning og utskrift av adresselapper.

Rapporten beskriver et system for behandling av adresselapper ved NGU. Det er laget et totalregister over adresser til institusjoner/personer som får til- sendt publikasjoner/informasjonsmateriale av ulik type fra NGU. Samkjøringen av flere adressearkiver vil forenkle oppdateringen samt å gi en samlet over- sikt over hva de enkelte institusjoner/personer får tilsendt. Rapporten inne- holder systembeskrivelse, systemkart, brukerbeskrivelse og programkart samt eksempler.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1922/38
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport