6th International conference on geoscience information. Washington September 1998. Reiserapport.

Hovedtema for konferansen var forskjellige måter å presentere geofaglige data på elektronisk, samt hvordan informasjon knyttes sammen til helhetlige tjenester via Internett. Mange av disse internett-tilbudene ble presentert og temaer som opphavsrett og kildekritikk i forhold til de nye elektroniske media ble også diskutert.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.003
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport