5-årig ressursprogram for Nordland.

Det 5-årige ressursprogrammet for Nordland omfatter de mineralske råstoffene Malm, Industrimineraler, buggråstoffene Sand, Grus, Pukk, Skjellsand og Naturstein. For de enkelte produktene er det gitt en oversikt over de eksisterende ressursene og produksjon, marked/bruk/utvikling og de under- søkelsene som bør gjøres. Hver faggruppe har så prioritert et lite utvalg av objekter som er beskrevet og hvor det er gitt kostnadsoverslag for det første trinn i en undersøkelse. For oversikt over objektene vises til sammendraget i teksten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.096
Page number:
90
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland