459-Kongsvinger II Grunnvannsmålinger, Siva.

Rapporten omfatter vurdering av utførte grunnvannsstandsmålinger i forbindelse med en eventuell påvirkning fra oppdemning av Glomma ved Siva-anleggene på Kongsvinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-82006
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark