3D-modellering og visualisering av Norwegian Rose A S marmorbruddet, Fauske, Nordland

Denne rapporten dokumenterer en ny metode i Norge for å modellere og visualisere mineralforekomster, og bruker Fauske Marmorbrudd til Norwegian Rose A/S som et av de første eksemplene. Metoden går ut på å lage en detaljert terrengmodell, med tilhørende rektifiserte bilder, og å integrere denne med geologiske data for å skape en helhetlig geoterrengmodell. I utgangspunktet lages terrengmodellen med fotogrammetri fra bilder tatt fra drone med GPS. Totalt ble det brukt 365 bilder over bruddet og den fotogrammetriske modellen ble laget i programvaren Agisoft Photoscan Professional, hvor først en punktsky og deretter en wireframe-mesh ble produsert. Denne modellen ble importert inni programvaren 3D MOVE for videre geologisk arbeid. 25 borehull ble brukt, med tilhørende geologisk informasjon til å bestemme formen av de forskjellige bergartslagene i dybden. 11 NNØ-SSV profiler ble laget parallelt med borehullsretningen, hvor 2D tolkninger ble gjort av kontakter mellom hovedbergartstypene. Ut i fra disse 11 profilene ble det laget 3D overflater av toppen og bunnen av de interessante bergartslagene, som utgjør konstruksjonen av den kombinerte terreng-geologiske 3D-modellen for forekomsten. Vi har laget mange produkter som kan være til nytte for kunden: Full digital 3D-modell levert med 3D MOVE VIEWER, volumberegninger på de tre volumer, høydekotekart med dybde til alle overflater og høydekotekart med tykkelse av de forskjellige volumer. Disse produktene bør bidra til en bedre forståelse av geologien i forekomsten direkte under bakken i marmorbruddet. Dette arbeidet representerer første gang en droneflydd høydemodell har blitt integrert med 3D geologiske data for å lage en detaljert og integrert høyde-geologisk modell og er på den måten enestående i Norge. Prosjektet er delfinansiert av Mineralklynge Norge.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.045
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
3D modellering og visualisering av forekomster med 3D MOVE og UAV teknologi
Project nr:
371300
Fylke:
Nordland