3D-modellering og visualisering av Klevan skiferbrudd, Oppdal Sten A S, Oppdal, Sør-Trøndelag

Denne rapporten dokumenterer en ny metode i Norge for å modellere og visualisere mineralforekomster, og bruker Oppdal stein som et av de første eksemplene. Metoden går ut på å lage en detaljert terrengmodell, med tilhørende rektifiserte bilder, og å integrere denne med geologiske data for å skape en helhetlig geoterrengmodell. I utgangspunktet lages terrengmodellen med fotogrammetri fra bilder tatt fra drone med GPS. Totalt ble det brukt 223 bilder over bruddet og den fotogrammetriske modellen ble laget i programvaren Agisoft Photoscan Professional. Programmet laget først en punktsky og deretter en wireframe-mesh som ble importert inn i programvaren 3D MOVE for videre geologisk arbeid. To soner med høykvalitets skifer og/eller hellestein ble kartlagt grovt i felt og overført til 3D MOVE. Basert på flere foliasjonsmålinger ble 3D-overflater av toppen og bunnen av de interessante natursteinsonene konstruert. Vi har laget produkter som kan være til nytte for kunden, deriblant en full-digital 3D-modell levert med 3D MOVE VIEWER og høydekotekart med dybde til topp og bunn av de to natursteinssonene. Selv om den geologiske tolkningen i dette prosjektet er svært forenklet, illustrerer disse produktene nytteverdien ved denne typen 3D-modellering. Modellen kan forbedres og testes ved implementering av mer detaljert kartlegging og eksisterende borehullsdata. Dette arbeidet representerer en av de første gangene en droneflydd høydemodell har blitt integrert med 3D geologiske data for å lage en detaljert og integrert høyde-geologisk modell og er på den måten enestående i Norge. Prosjektet er del-finansiert av Mineralklynge Norge

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.019
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
3D modellering og visualisering av forekomster med 3D MOVE og UAV teknologi
Project nr:
371300