3D modellering og visualisering av Bordvedåga Be-forekomst, Høgtuva, Nordland

Denne rapporten dokumenterer en ny metode i Norge for å modellere og visualisere mineralforekomster, og bruker Bordvedåga Be-forekomsten ved Høgtuva som et av de første eksemplene. Metoden går ut på å lage en detaljert terrengmodell, med tilhørende rektifiserte bilder, og å integrere høydemodellen med underjords-geologiske data for å skape en helhetlig geologisk-terreng modell. I utgangspunktet lages terrengmodellen med fotogrammetri fra bilder tatt fra drone med GPS. Totalt ble de brukt 528 bilder over selve Be-forekomsten og ned not nord til tregrensen. Den fotogrammetriske modellen ble laget i Agisoft Photoscan Professional programvaren hvor først en punktsky og deretter en wireframe-mesh ble produsert. Denne modellen ble import inn i 3D MOVE programvaren for videre geologisk arbeid. 37 borehull ble brukt, med tilhørende Be-innehold fra kjemiske analyser, til å bestemme formen av forekomsten i dybden. 11 NNØ-SSV profiler ble laget parallelt med borehullretning, hvor 2D tolkninger ble gjort av kontakter mellom de forenklete bergartstypene. Ut i fra disse 11 profilene ble det laget 3D overflater av toppen og bunnen av den mineraliserte bergarten, som utgjør konstruksjonen av den kombinerte terreng-geologiske 3D modellen for forekomsten. I tillegg har flere 2D og 3D produkter fra modellen blitt produsert for å illustrere ulike nyttige aspekter. To volumberegninger ble gjort på Be-holdig stein over henholdsvis 200 ppm og 1000 ppm Be. 1000 ppm Be utgir et volum på ca. 155 000 m3, som tilsvarer ca. 419 000 tonn. Dette er ca. 20 % mer enn tidligere beregninger. I tillegg er en 3D modell som kan visualiseres med 3D MOVE VIEWER levert til kunden. 2D produkter består av dybdeberegninger til toppen og bunnen av den Be-holdige bergarten i de 11 profilene, samt horisontale dybdekart. Disse produktene bør bidra til en bedre forståelse av geologien i forekomsten direkte under bakken i Høgtuva.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.046
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
3D modellering og visualisering av forekomster med 3D MOVE og UAV teknologi
Project nr:
371300
Fylke:
Nordland