NGU Thematic issue

The publication series NGU Thematic Issue is a communication channel for NGU's activities that complements NGU's report series. NGU Thematic Issue includes both brochures, statistics, map descriptions, popularized books and publications. The series started in 2019.

ISSN 2535-7042 (printed edition)
ISSN 2535-7050 (online edition)

Creative Commons-lisens
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Denne turboka tar deg med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Geologien i disse fjellene er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 000 og beskrivelser langs turistforeningens stier.
The development of a green economy will, like all the major changes in history, require more use of mineral resources.
I likhet med alle store skifter gjennom historien vil også det grønne skiftet kreve mer bruk av mineralske råstoffer.