April 1st 2016

11 nye berggrunnkart frå NGU


Slik kan det sjå ut når eit kartblad er ferdig, mens dei tilstøtande områda enno er "blanke". Her vest for Alta i Finnmark.
11 nye berggrunnskart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte gjennom dei to siste åra.

Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det først og fremst arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større. Hittil er 376 kartblad gitt ut, enten som fargetrykte kart, kart for plotting eller print, eller som førebelse kart i svart/kvitt.

Berggrunnsdatabasen for kartserien i 1:50.000 dekkjer dermed cirka 56 prosent av vårt landareal. 19 kartblad er berre tilgjengelege i databasen og ikkje gitt ut som kartprodukt.

Berggrunnskart 2015

Zwaan,K.B., Binns,R.E., Ihlen,P., Velvin, M., 2015:
Berggrunnskart REINØYA 1534-1, M 1:50000
Norges geologiske undersøkelse

Sigmond, E.M.O. , Vokes, F.M. & Jorde, K. 2015:
Berggrunnskart BREIVE 1414-3, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Sigmond, E.M.O. , Jorde, K., Gyøry, E. & Gjelle, S. 2015:
Berggrunnskart DALEN 1513-4, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Søvegjarto, U. & Gjelle, S. 2015:
Berggrunnskart ELSFJORD 1927-3, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Nilsen, K.S., Dons, J.A. & Gyøry, E., 2015:
Berggrunnskart BANDAK 1513-1, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse.

Roberts, D. 2015:
Berggrunnskart VIEKSA 2135-4, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Grenne, T., Lutro, O., Gasser, D., Meyer, G. & Engvik, A. 2015:
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, berggrunnskart M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse

Berggrunnskart 2014

Roberts, D. 2014:
Berggrunnskart KJÆS 2136-3, M 1:50000.
Norges geologiske undersøkelse

Sigmond, E.M.O., Gjelle, S. & Solli, A. 2014:
Berggrunnskart ÅL 1616-3, M 1:50000.
Norges geologiske undersøkelse

Tveten, E. 2014:
Berggrunnskart RAFTSUNDET 1231-4, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse.

Tveten, E. 2014:
Berggrunnskart LØDINGEN 1231-1, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse