February 5th 2016

Avhengig av mer kunnskap om undergrunnen


Geologi i byen er tema for årets NGU-dag. Hydrogeolog og lagleder ved NGU, Hans de Beer, understreket behovet for kunnskap om undergrunnen, da han snakket til konferansens deltagere. Foto: Gudmund Løvø, NGU.
- Kunnskap om undergrunnen blir viktigere og viktigere for bærekraftig utvikling i byene våre. Her kan samfunnet spare milliarder av kroner!

Leder av NGUs lag for grunnvann og urbangeologi, Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket til NGU-dagens deltagere. I sitt foredrag understreket han behovet for en tydeligere satsing på kunnskap om undergrunnen, og pekte på konsekvensene av det motsatte.

- Med manglende oversikt over byens undergrunn, risikerer vi en ineffektiv byplanlegging og - utvikling, som i verste fall ikke er bærekraftig. Verden er i 3D, og vår forståelse inkludere alt som befinner seg under asfalten, lød den klare beskjeden.

Lang erfaring

«Urban geologi» har vært tema for årets NGU-dag. De Beer har selv lang erfaring fra urbangeologiske prosjekter i inn- og utland. Han var med i gruppa som reddet Bryggen i Bergen fra ytterligere setningsskader og overvannsproblem, og han har vært sterkt involvert i lignende prosjekter i Oslo. 

- I mange tilfeller handler det om å kontrollere grunnvannsnivået. Det hender at vann må fjernes, men like ofte må vi samle opp nedbør og dirigere vann for å øke nivået. Slik kan vi stabilisere grunnen og redde viktige kulturminner under bakken, sa han.

Vil spare penger

Mange prosjekt i undergrunnen, som bygging av tuneller eller parkeringshus, ender opp i forsinkelser og budsjettsprekk på grunn av uforutsette forhold. De Beer mener kunnskapsmangel er hovedårsaken.

- Samfunnet kan spare milliarder av kroner ved å øke kunnskapen og systematisere data om undergrunnen. Vi trenger en systematisk oversikt over grunnvann, grunnvarme, mineraler, geofarer og kulturminner, sa de Beer. Han avsluttet foredraget med å tilføre en ekstra dimensjon:

- Urbangeologi handler egentlig om å se verden i 4D. Vi må ikke glemme dimensjonen av tid. Med bedre oversikt over undergrunnen sørger vi for beskyttelse av verdier og kulturminner fra tusen år tilbake, og vi sikrer en tryggere fremtid for stadig voksende bysentra.