Morten Smelror's picture

Morten Smelror

Forsker
Phone: (+47) 73904180

Årets vinner er stein

Råvareprisen faller jevnt over. Unntaket er litium.
I et år med fallende råvarepriser over hele linjen står litium fram som en vinner.

Blant rekken med røde tall for råvareprisene troner litium, med sin grønne optimisme, ganske så alene på plussiden.

I 1817 oppdaget den svenske kjemikeren Johan August Arfwedson et til da ukjent grunnstoff i mineralet petalitt. Grunnstoffet ble døpt lithos som betyr stein på gresk. Navnet ble senere standardisert til litium.

Litium er på mange måter blitt et symbol på omstillingen til et grønnere samfunn. Før vi kan få full uttelling av grønn teknologi til bruk i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med betydelig større lagringskapasitet og lengre levetid enn dagens standard løsninger. Ulike nye typer av litiumbatterier er underveis. Flere har store forventninger til at litium-luft-batterier (LiO2) kan vise seg å være det ultimate svaret på den grønne drømmen. I alle fall i teorien. Det er mange uløste spørsmål som det ennå kan ta flere tiår å løse.

Litium blir ofte omtalt som "det hvite gullet". I de siste ti årene har produksjonen blitt mer enn fordoblet, fra om lag 200 000 tonn til mer enn 400 000 tonn per år. Forhåpentligvis har det meste gått til produksjon av grønn teknologi og til medisinske formål, og ikke til atombomber (som stoffet også brukes til). I dag kommer det meste av litiumet fra Chile, Argentina og Bolivia, men det er også drivbare forekomster i Kina og USA.

I sin oppsummering av hvor bærekraftig vårt forbruk av naturressurser vil være i forhold til en befolkning på sju til ni milliarder mennesker på jorda, konkluderer Ragnarsdottir, Sverdrup og Koca1 at vi kun har råstoff til 100 - 200 års forbruk gitt dagens bruk- og kast-praksis. Vi trenger et teknologisk paradigmeskifte. Samtidig må vi legge om til en betydelig økning i gjenvinning og gjenbruk (mer enn 95 prosent) av helt nødvendige råstoffer og materialer. Kan årets vinner i 2015 være et grønt lite forvarsel? I visshet om at "Samtiden er alltid steinalder", vil lithos alias litium kanskje kunne bringe oss raskere i riktig retning?

1K.V. Ragnarsdóttir, H.U. Sverdrup and D. Koca (2012). Assessing Long Term Sustainability of Global Supply of Natural Resources and Materials, Sustainable Development - Energy, Engineering and Technologies -
Manufacturing and Environment, Prof. Chaouki Ghenai (Ed.), ISBN: 978-953-51-0165-9, InTech, Available from: http://cdn.intechopen.com/pdfs/29933/InTech-Assessing_long_term_sustainability_of_global_supply_of_natural_resources_and_materials.pdf