December 18th 2015

NGU-prosjekt får forskningsmidler


NGU-forskerne Terje Thorsnes (f.v), Jochen Knies og Aivo Lepland er initativtakere til prosjektet NORCRUST, som nå får tildelt forskningsmidler
Et NGU-ledet prosjekt får midler fra Forskningsrådet, for å drive petroleumsforskning i Norskehavet og Barentshavet.

Forskningsmidlene til NGU-prosjektet, er en del av en større bevilgning på 249 millioner kroner til nye prosjekter innenfor petroleumsforskning.

Prosjektet fra NGU, som nå støttes av Forskningsrådet, er kalt «NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane-derived carbonate crusts – Recent advances in service of petroleum exploration». Partnere er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima ved Universitet i Tromsø , Statoil ASA, Lundin Petroleum og ENI Norge.

NORCRUST skal samarbeide med verdens ledende forskningsinstitusjoner og vil ha tilgang til laboratorier i verdensklasse. Prosjektet har som formål å studere naturlige lekkasjesoner i Norskehavet og Barentshavet med nye, innovative metoder, for å øke suksessraten til funn av nye hydrokarbon-forekomster.

Initiativtakere bak NORCRUST er forskerne Aivo Lepland, Terje Thorsnes og Jochen Knies fra NGU. De endelige budsjett tallene fra Forskningsrådet er ennå ikke klare, men totalbudsjettet på NORCRUST ligger på om lag 36 millioner kroner.

Prosjektet har en varighet på 4 år, og settes i gang i løpet av våren 2016.