December 9th 2015

Rutiner endret etter helikopteruhell


De nye rutinene for NGUs helikoptermålinger gir ytterligere fokus på navigasjon og hinder i terrenget.
NGU og Helitrans har endret rutiner for flymålinger, etter at et helikopter hektet sonden i en høyspentledning. I en fersk rapport ber Statens Havarikommisjon (SHT) om en ny risikovurdering.

Hendelsen skjedde i Narvik i september i år, da det ble gjort geofysiske flymålinger ved fjellet Skjomtinden. Målesonden hektet fast i høyspentledningen, og piloten løste den fra helikopteret. Verken piloten fra Helitrans eller NGUs operatør kom til skade, men SHT omtaler likevel hekten som en «alvorlig luftfartshendelse».

De nye rutinene for flymålinger, innebærer at pilot og operatør skal ha samme elektroniske informasjon tilgjengelig. Under hendelsen i Narvik, brukte piloten elektronisk utstyr, mens NGU-operatøren benyttet papirkart.

Programvaren i operatørens GPS-drevne system er også endret, slik at det er definert varselssoner rundt aktuelle hindre i målingsområdet. Hindrene skal markeres med røde linjer, som kommer opp på kartet når helikopteret er innenfor en gitt avstand.

Sonden under helikopteret ble hengende fast i høyspentledningen ved Skjomtinden i Narvik. Statens Havarikommisjon for transport betegner hendelsen som alvorlig.