October 30th 2015

Kutt i NGUs kartleggingsprogram

Mye av midlene i MINN- og MINS-programmet går til geofysiske målinger fra fly og helikopter. Nå blir begge programmene stanset. Foto: Morten Eriksen
Regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) med 25 millioner kroner neste år.

Regjeringen er enige om betydelige kutt i statsbudsjettet for 2016 for å finansiere flyktningkrisen. Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, som ble lagt fram av statsminister Erna Solberg fredag formiddag, innebærer blant annet at Norges geologiske undersøkelse (NGU) får redusert sitt budsjett med 25,2 millioner kroner.

- Kuttene betyr at vi ikke får videreført våre store geofysiske og geologiske kartleggingsprogram neste år. MINN- og MINS-satsingen ble satt i gang for å legge et grunnlag for økt prospektering, nye funn og en gradvis utvikling av mineralindustrien her i landet, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.

- Kuttene er dramatiske for oss. Det er åpenbart at vi må spare på både drift og investeringer i tida framover, sier Nordgulen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 9,5 milliarder kroner for å bøte på flyktningkrisen. I hovedsak dekkes beløpet inn ved at samlede skattekutt blir 2,2 milliarder kroner mindre enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett, mens 4,2 milliarder kroner skal tas fra bistandsbudsjettet.

Relaterte prosjekter

MINS
Mineral Resources in Southern Norway (MINS) is recently initiated Norwegian governmental strategy to map with the aim of find potential deposits the gold and other minerals in Norway.
MINN
Mineral Resources in North Norway (MINN) is a programme for geophysical mapping in northern Norway and part of a recently initiated Norwegian governmental strategy for developing the mineral industry in Norway.