October 15th 2015

Presenterte planer om nasjonal steinpark

NGU-forsker Guri Venvik Ganerød presenterte planene om en ny nasjonal steinpark for bergindustrien.
NGU planlegger en nasjonal steinpark på Lade i Trondheim. Planene ble presentert under høstmøtet til Norsk bergforening og Norsk bergindustri i Trondheim.

Den planlagte steinparken skal inneholde steinprøver fra hele landet, og være en attraksjon og et geologisk kunnskapsenter for skoleelever og andre besøkende. I tillegg skal parken få sin egen internett-portal, med forslag til læring og virtuelle opplevelse.

Park-planene utgjorde NGUs stand under møtet på Scandic Lerkendal. NGU-forsker Guri Venvik Ganerød håper at bergindustrien vil omfavne prosjektet. I prosjektbeskrivelsen understrekes formålet med å øke forståelsen for bruk og uttak av mineralressurser, og på den måten bidra til økt forståelse for næringen.

- Forhåpentligvis kan de vi snakker med her, også bidra med steinprøver fra sitt område. Vi har fått positiv respons allerede, sier Guri.

Slik ser planene ut for den nasjonale steinparken på Lade i Trondheim. Montasje: Berre AS
Slik ser planene ut for den nasjonale steinparken på Lade i Trondheim. Montasje: Berre AS

Strammere tider

Økonomien i steinpark-prosjektet er ennå ikke på plass. I tillegg til offentlige midler, trengs det støtte fra næringslivet. Men i konferansesalen på Lerkendal, la ikke industriens representanter skjul på at det er strammere økonomiske tider.

- Vi er inne i en krevende tid, og merker lavkonjunkturene. Nå trenger vi konkrete tiltak og tydelig forvaltning fra myndighetene, og en større forståelse for næringens betydning, sa¨generalsekretær i Norsk bergindustri, Elisabeth Gammelssæter i sin velkomsttale.

- Vi merker at det er få her som kan love oss økonomisk støtte til parken akkurat nå. Men hvis vi kan få i gang en dugnad der de gir oss stein, og sørger for transporten, har vi kommet et stykke, sier Guri Venvik Ganerød i NGUs stand.

Nå håper hun at utbyggingen kan komme i gang så snart som mulig. Tegningene er klare, og forhåpentligvis har Lade, Trondheim og Norge blitt en geologisk attraksjon rikere om ikke for mange år.

Guri Venvik Ganerød viser fram noen steinprøver til Frode Koldal fra bergverket Titania.