May 11th 2022

«InSAR Norge» dekker nå også Sverige

Skjermbilde av InSAR Norge kartet med grønne punkter i Norge og Sverige.
I Norge går dataene over innsynking og potensielt ustabile fjellpartier nå syv år tilbake i tid med den siste oppdateringen. Totalt er det 5.4 milliarder punkter som nå vises i Norge og Sverige. Foto: NGU.
Karttjenesten «InSAR Norge», som viser innsynking og ustabile fjellpartier i Norge, viser nå også data fra Sverige. I tillegg er InSAR-kartet i Norge oppdatert med data fra 2021. - Dette vil hjelpe oss i det viktige samfunnsarbeidet med å finne innsynking i byer og oppdage ustabile fjellparti som potensielt kan utvikle seg til fjellskred, forteller NGU-forskerne John Dehls og Marie Bredal.

Karttjenesten «InSAR Norge» ble lansert av NGU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter i 2018. Den er utviklet av Norce (tidligere Norut). 

Siden lanseringen har over 100 ustabile fjellpartier blitt oppdaget i Norge.

- Viktig for fjellpartier ved grensen

- At «InSAR Norge» skal brukes i Sverige betyr enda bedre data, redusering av kostnader og et større samarbeid på tvers. Det er viktig for fjellpartier ved grensen til Norge. I likhet med i Norge kan vi oppdage nye ustabile fjellpartier og innsynking som må undersøkes nærmere i Sverige. Dataene vil blant annet også bli brukt i arbeidet med en ny høyhastighetsbane i Sverige, forteller NGU-forskerne.

Siden 2020 har Rymdstyrelsen og Trafikverket finansiert prøveprosjektet med nasjonale InSAR-data i Sverige, som nå er på plass.

På ngu.no kan du lese mer om hvordan InSAR Norge fungerer