Start
28.09.2015 / 12:00

Slutt
28.09.2015 / 16:00

Fagseminar for lærere

Løsmassekart over Snøhetta lagt over en terrengmodell.

NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og kartdata som er tilgjengelig for alle.

Forelesere vil være Lars Mardal fra kartverket om kart og geografisk informasjonssystem (GIS), Per Ryghaug (NGU) og geologiske data som er tilgjengelig og Bjørn Ove Grøtan (NGU) om "3D-kart; enklere forståelse av geologi?"

Lars Mardal fra Kartverkets bidrag skal fortelle om geografiske data som er tilgjengelig for lærerne i undervisningen - "Kart og bilder dokumenterer landskapet – data og kartportaler fra Kartverket". Eksempler på dette er; ulike typer topografiske kart, nye og historiske.  Flybilder, nye og historiske. Terrengmodeller fra laserskanning og flyfotografering. Hvordan gjøres moderne datafangst i dag, både til lands og til sjøs? Spennende og imponerende teknologi gir kartdata nye muligheter.

Per Ryghaug fra NGU vil presentere geologiske kart og hvordan de kan tas i bruk. Alle geologiske kart er fritt tilgjenglig både via webkart, til nedlasting og tjenester til bruk i GIS. Kartene kan brukes til å få oversikt over geologiske ressurser, risiko, hvordan landskapet er dannet og også til å finne geologiske attraksjoner. Demonsatrasjon av Geologien i min kommune, hvordan kan kart og data anvendes og forstås?

Bjørn Ove Grøtan med flere fra NGU vil demonstrere en enkel 3D-kartløsning på web, som kan bidra til å øke forståelsen for de geologiske prosessene og sammenhengene.

Dette fagseminaret vil være faglig innhold på et forståelig språk og temaene er valgt etter lærernes ønske og pensum. Fagseminaret er et gratis tilbud til lærere.

Neste tema for fagseminaret: Mineraler i hverdagen, hverdagsprodukter inneholder mineraler som er utvinnet fra stein, tirsdag 27. oktober 2015 ved NGU i Trondheim kl 12-16. Forelesere vil bli Iain Henderson om mobiltelefonen, Tine Larsen Angvik om blyanten og Agnes Raaness om papir. Påmelding ikke nødvendig, vi har god plass og alle er velkomne.