March 18th 2022

- Trøndersk geologi er en skattkiste for det grønne skiftet

Trondheim Torg i solnedgang. Det er lite folk på torget.
- Trøndelag er en skattkiste, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag. Her fra Nye Trondheim Torg, som prydes med blant annet oppdalsskifer. Foto: Glen Musk
- Trøndelag er en skattkiste, og det kunnskapsgrunnlaget NGU legger frem er et skattekart. Det uttaler regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, i forbindelse med at NGU 18. mars presenterte nye geologiske kart og data over Trøndelag.

Den nye kunnskapen som nå presenteres er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og NGU, det såkalte «Trøndelagsprogrammet». 
 
- Trøndelag har i dag fått et betydelig geologisk kunnskapsløft! Vi håper våre ferske geologiske kart og data vil synliggjøre for privat industri, offentlig forvaltning, turistnæring, reiseliv, utdanning, osv. at Trøndelags geologi gir store muligheter for grønn nærings- og samfunnsutvikling, sier NGUs direktør May Britt Myhr. 

Ny kunnskap for ny verdiskaping 

Slik ser det nye kartet over Trøndelag ut. Du kan laste det ned som en PDF ved å klikke på "Download"-tegnet i øverste venstre hjørnet. 

- Vi har lange tradisjoner for å kombinere naturressurser og kunnskap i norsk verdiskaping, og nå har vi fått oppdatert kunnskap som legger grunnlaget for mer bærekraftig verdiskaping, uttaler Tord Lien.  

- Er det noe vi virkelig har lært de siste årene så er det at tilgang på ressurser er kritisk. Ingenting er mer klimavennlig og trygt enn kortreiste mineraler, samtidig som det ligger store mulige eksportverdier i berggrunnen i Trøndelag. Her trengs det et samstemt løft for å realisere mulighetene innen mineraler i Trøndelag nå, og dette har NHO Trøndelag tatt initiativ til. Vi ser frem til å jobbe videre sammen med NGU, fylket, og en rekke bedrifter, organisasjoner og kommuner for å sammen utvikle gode rammer for økt mineralutvinning, samtidig som vi ivaretar både miljø og samiske interesser, avslutter Lien. 

Geologiske ressurser er forutsetninger for det grønne skiftet 

Det grønne skiftet, med teknologisk utvikling og overgangen fra fossile til fornybare energikilder, krever mange ulike mineraler og metaller, og i store mengder. På verdensbasis trues forsyning av krig og konflikt. Videre krever bygging av boliger, veier og annen infrastruktur byggeråstoffer som sand, grus og pukk. Vi trenger tilgang til slike geologiske ressurser for å leve, bo, jobbe og utvikle nærings- og samfunnsliv, og vi må vite hvor de er.  
 
- Geologien er grunnlaget vi står, går, bygger og bor på. Geologien er også basis for naturmangfold, og sist, men ikke minst; vår geologi kan by på risiko. Derfor er geologisk kartlegging et svært viktig samfunnsansvar, understreker NGU-direktør May Britt Myhr. 
 
Funn og resultater om Trøndelags geologi er delt inn i seks deler, alt samlet på nettsiden Om geologien i Trøndelag

  1. Industrimineraler
  2. Metaller
  3. Naturstein
  4. Byggeråstoffer
  5. Berggrunn
  6. Geologisk arv 

Om NGU  

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. 

Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. 

Kontaktpersoner:

Tom Heldal
Forsker
E-post: tom.heldal@ngu.no
Mobil: 99091739

Henrik Schiellerup
Avdelingsdirektør
E-post: henrik.schiellerup@ngu.no
Mobil: 99091747

Relaterte prosjekter