Databaser ved Norge geologiske undersøkelse

Internett tilgang for oppslag i og vedlikehold av diverse Oracle databaser.

Oracle Forms applikasjoner benyttes som kommunikasjonsverktøy mellom bruker og de enkelte databasene. For å kunne kjøre slike applikasjoner i en Web-browser som f.eks. Internet Explorer, kreves det at et lite Java program er innstallert på pc'n din. På de fleste Pc'ene med Windows vil dette Java-programmet være innstallert, men dersom det mangler, vil en automatisk nedlasting og installasjon av programvaren aktiveres første gang du prøver å starte opp en Oracle Forms applikasjon. (Klikk "Yes" eller "Ok" på alle spørsmål du får og følg eventuelle instruksjoner.) 

Pålogging 
Innloggingsskjermbildet som vil komme opp på skjermen når du klikker på linken nedenfor, krever at du taster inn brukernavn og passord. Brukernavnet må på forhånd ha blitt registrert i NGU's database.
I tillegg må du taste inn "Minres" i feltet merket Database.
Etter at innloggingen er godkjent kommer det opp en databasemeny som vil vise alle databasene som du er gitt tilgang til. Hvert av databasevalgene fører til undermenyer hvorfra du kan aktivere skjermbilder som gir deg ulike tilganger til den valgte databasen. 
 

Klikk på linken Internett tilgang til Oracle databasene
for pålogging og oppstart av databasemenyen. 
 

Problem 
Dersom Innloggingsbildet som skal gi tilgang til databasemenyen, ikke kommer opp når du klikker linken ovenfor, kan problemet være at du ikke har riktig versjon av det nevnte Java programmet.

 

Dersom du har problemer med å få tilgang til databasene kan du kontakte Kestutis Kazakauskas (tel. 73904416) eller Geir Strand (tel. 73904414)