Start
11.03.2021 / 10:00

Slutt
11.03.2021 / 12:00

Webinar om bevegelser i bakken

InSAR Norge er en karttjeneste med et bredt spekter av anvendelser for kartlegging og overvåkning av bevegelser i bakken. Disse bevegelsene kan være både naturlige og menneskeskapte. Man kan oppdage og overvåke setninger i byområder, som kan være forårsaket av feks byggeaktivitet eller endrede grunnvannsforhold. Et annet viktig bruksområde er kartlegging og operativ overvåkning av ustabile fjellpartier.

Webinaret er ment å gi en innføring i bruk av karttjenesten InSAR Norge gjennom praktiske eksempler og demonstrasjoner. Nytteverdien og mulige feilkilder vil presenteres av eksterne samarbeidspartnere.

Det vil også være mulighet til å stille spørsmål eller ta opp problemstillinger man har vært borti og vi oppfordrer til å sende inn spørsmål eller caser i forkant av seminaret til forsker Marie Bredal.

Webinaret er rettet mot offentlige og private aktører som jobber med arealplanlegging, samferdsel, skredsikkerhet og geoteknikk m.m.

Tid og sted

Tid: Torsdag 11. mars 2021 kl. 10-12

Sted: Microsoft Teams (du får lenke med tilgang til møtet når du er påmeldt)

Påmelding: Skjema nederst på siden

Deltakelse: Gratis

Foreløpig program

  • Introduksjon, John Dehls, NGU
  • Hvordan bruker man karttjenesten? (live demo), Marie Bredal, NGU
  • Hvor kan vi bruke den? Hva ser vi? John Dehls, NGU
  • Hvor bra er det? Nøyaktighet og feilkilder, Tom Rune Lauknes, NORCE
  • Hvordan kombinere flere datasett for å få mer informasjon? Marie Bredal, NGU
  • Bruk av satellittbaserte InSAR-data i fjellskredovervåkingen, Einar Anda, NVE
  • Åpen Q&A, live demo (send gjerne inn spørsmål i forkant av webinaret)

Påmelding

Ved påmelding samtykker du samtidig til at NGU kan lagre personopplysninger til webinaret er over.

 
1 Start 2 Complete