February 4th 2021

Grunnvannsrettigheter og grunnvann i plan

Fra presentasjonen (NMBU)
IAHs siste kveldsseminar for 2020 omhandlet grunnvann i plan, og hvordan grunnvann skal og bør hensyntas.

Tirsdag 8. desember 2020, arrangerte IAH-Norge kveldsseminar grunnvannsrettigheter og grunnvann i plan, med innlegg presentert av Gunnhild Storbekkrønning Solli, NMBU. Hun tok doktorgrad med tittelen «Ute av syn, ute av sinn – om rettigheter og forvaltning av grunnvann i norsk rett» ved Universitet i Oslo våren 2020. Presentasjonen tok opp hvordan grunnvann ivaretas i plan. Hvordan grunnvann er regulert, samt generelle plikter til å planlegge å utrede grunnvann og hvordan grunnvann hensyntas i plansystemet.

Presentasjonen ble gitt på Zoom, etterfulgt av en interessant diskusjon mellom deltagere både fra Oslo, Lillehammer og Trondheim som beskrev ulike eksempler på utfordringer innen anvendelse av planverk i forvaltning av grunnvann, og potensielle konflikter med grunneiere og annet. I sidemenyen til høyre ligger link til hele presentasjonen.

IAH-Norge er den norske delen av International Association of Hydrogeologists som har som mål  å fremme forståelsen, bærekraftig bruk og beskyttelse av grunnvannsressurser over hele verden.

 

Forfatter: Helen K. French, NMBU