December 16th 2020

NGU søker seksjonsledere


NGU søker nå flere ledere som kan ta oss med til nye topper og se muligheter i horisonten. Foto: Geir Mogen.
NGU er inne i en spennende periode med ny strategiutvikling, organisasjonsutvikling og tilpasninger til et fremtidig arbeidsliv basert på bærekraft, inkludering og profesjonalisering. Vi søker derfor ledere som motiveres av å være med på en spennende, utfordrende og meningsfull reise sammen med en organisasjon med sterke historiske røtter og et viktig samfunnsoppdrag – sammen skal vi fortsette å skape verdi for industri, næringsliv og det offentlige.

Som seksjonsleder vil du være en integrert del av mellomledelsen i NGU, og vil jobbe tett sammen med direktør og toppledergruppen. Du vil være et viktig kontaktpunkt for både eksterne og organisasjonen som helhet. Personlig egnethet og evne til å skape samspill og tillit vil derfor vektlegges.

Vi i NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV. Stillingen lønnes som seksjonssjef etter Hovedtariffavtalene i staten, og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Alle stillingene har søknadsfrist 7.2.21

Avdeling for jordoverflate og havbunn

Avdeling for kartlegging og analyse

Avdeling for ressurser og miljø