November 18th 2020

Hvordan skal vi håndtere et framtidig våtere og villere klima i urbane strøk?


Foto: Skjermbilde fra Guri Venviks presentasjon.
Norsk vannforening hadde nylig hadde fagtreff der de diskuterte hvordan vi skal håndtere mer ekstreme nedbørsperioder og skiftende vær. I denne saken kan du enkelt hoppe til de ulike videoforedragene som ble holdt på treffet.

Regn med mer styrtregn 

Anita Verpe Dyrrdal, forsker Meteorologisk institutt og leder for Norsk klimaservicesenter

 

Arealplanlegging som et verktøy

Ingrid Johanna Verbaan, Seniorrådgiver NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, Region Nord

 

Overvann håndtert i Norden, eksempler på løsninger

Bent C. Braskerud, sjefsingeniør, Vann og avløpsetaten, Oslo kommune

 

Co-creation i pilotene i klima 2050

– hvordan denne samarbeidsformen bidrar til gode forskningsresultater med relevans for alle aktører

Berit Time, sjefsforsker, SINTEF, Senterleder SFI Klima 2050

 

Urban vannbalanse – vann over og under bakken sett fra et geologisk perspektiv

Guri Venvik, forsker, Lag for geokjemi, Norges geologiske undersøkelse

 

Sertifisering og standardisering av naturbaserte systemer

Stian Bruaset, forsker, Infrastruktur, Sintef