Videre grunnvannsundersøkelser, Aurland.

NGU-RAPPORT
|
O-82042
|
Forfattere
Rohr-Torp, Erik
|
Utgivelsesår
1982
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1982
Summary
Etter ønske fra kommunen ble det sonderboret ved Tverrelva. Det ble boret 25 m, og det er antatt økende finstoffinnhold under ca. 11 m. Det anbefales å drive sandspiss for uttak av vann- og masseprøver. Den lave elvesletten på motsattside av Aurlandselva ved Lunde hadde for grov stein i toppen til at sonderutstyret kom ned. Det anbefales å gjøre seismiske undersøkelser, evt. bore med tyngre utstyr.
Kommune
AURLAND
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket