August 27th 2020

- Marine grunnkart betyr enormt mye


Kartverkssjef Johnny Welle har stor tro på marine grunnkart langs kysten.
Stabelavløpning for kartleggingen av kystsonen i Ålesund og Giske kommuner på Sunnmøre. Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) skal lage detaljerte marine grunnkart for kystsonen.

Av Anne Jørgensen, Kartverket

- Vi skal kartlegge havbunnen. Vi skal bruke ny teknologi og lage en terrengmodell over havbunnen. Oppå terrengmodellen skal vi bygge på med informasjon og data fra NGU og HI, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Arbeidet er et spleiselag der også kommuner og fylkeskommunen deltar, og staten bidrar med en betydelig andel. Regjeringen bevilget penger på statsbudsjettet 2020 til satsingen. Møre og Romsdals fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) gleder seg over at kartleggingen nå endelig er i gang:

- Det er klart det vil bety enormt mye for Møre og Romsdal som satser på og lever av havet. Vi vil få mye kunnskap som vi ikke har i dag. I dag er det mye antagelser. Det er ikke godt nok grunnlag når noen søker om ny type næringsvirksomhet, sier Torve og forteller at det er vanskelig å vite hva som skal tas vare på når det gjelder miljøhensyn.

- Men nå vil vi jo nesten få fotografisk framstilling av det som er under havet – helt fra fjæresteinene og ut til en nautisk mil, sier Torve.

Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) gleder seg over at kartleggingen nå endelig er i gang. Foto: Kartverket

Detaljerte digitale kart

Kartleggingen som nå gjøres i Ålesund og Giske skal bli detaljerte digitale kart over sjøbunnen. Her kan planleggere i kommuner, næringsaktører og andre navigere seg gjennom terrengformasjoner, bunntyper, ankringsforhold, bunnfelling fra oppdrettsanlegg, skredfarer, miljøgifter, naturtyper, habitater, og se strøm, bølger, saltholdighet og temperatur fra modeller.

NGUs direktør May Britt Myhr understreker at kunnskap om sjøbunnen er nøkkelen til en mer helhetlig og bærekraftig utnyttelse av Norges sjøareal. - Marine data gir «blå vekst» med fordeler for marine næringer og offentlig forvaltning. God kunnskap betyr økt sikkerhet, muligheter til maritim nyskapning og teknologiutvikling, sier hun.

- Marine grunnkart i kystsonen vil være et godt verktøy for å få kunnskap om hvilke områder som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for næringsvirksomhet og vi kan identifisere sårbare naturtyper, forteller prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Oppdrett av tare

På Søre Sunnmøre har et forprosjekt allerede vært gjennomført og i Ulsteinvik møter vi Annelise Chapman og Aksel Bringsvor. Begge er avhengige av nøyaktige data om havbunnen.

Annelise Chapman driver oppdrett av tare, mens Aksel Bringsvor driver et servicebåtselskap. Chapman driver et anlegg der taren vokser og høstes fra en gigantisk tauramme som ligger forankret i havet. Gründeren og marinbiologen bruker ikke utstyr som tråler tang og tare langs havbunnen.

Hun forteller at Tango Seaweed kunne satt igang med vanlige dybdekart, men marine grunnkart i kystsonen gir så mye ekstra informasjon med terreng og ankringsforhold og ikke minst biologi på sjøbunnen.

- Det hjelper oss både med å planlegge et anlegg men også å dokumentere eventuell påvirkning vårt taredyrkingsanlegg har på miljøet rundt, sier Annelise Chapman, daglig leder i Tango Seaweed AS.

- Vi kjører en miljøanalyse der vi ser hvordan biologien ser ut før vi setter ut anlegget og så etter fem-seks år. Og det å ha en referanse fra marine grunnkart er da en stor hjelp, sier Chapman.

Se video fra oppstarten

Maritime operasjoner

For Aksel Bringsvor, daglig leder i Sandsøy Servicebåt AS er hverdagen på vestlandfjordene tryggere og mer effektiv med detaljerte marine grunnkart. Selskapet har hatt en vekst fra to til 28 ansatte på fem år og aktiviteten er stor.

- Vi driver veldig mye med forankring og sjøledninger. Det er maritime operasjoner vi holder på med hele tiden. Detaljerte kart vil gi oss nyttig informasjon og gjøre oss tryggere på det vi gjør i operasjonene våre, sier Bringsvor.

Fra venstre prosjektleder Hanne Hodnesdal i Kartverket, Annelise Chapman, som driver tareoppdrett, og Aksel Bringsvo, som driver et servicebåtselskap. Alle gleder seg over at vi nå får mer detaljerte kart over havbunnen. Foto: Kartverket