July 7th 2020

Forteller om "På stein og sti" i nytt magasin

Bilde fra intervjuet med Harald Sveian og Tor Grenne i Selbumagasinet. Foto: Skjermdump.
NGU-forskerne Harald Sveian og Tor Grenne er intervjuet i det nye Selbumagasinet. I intervjuet forteller de noe om den spennende historien til Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark, som du kan lese mer om i boka "På stein og sti".

Det nye Selbumagasinet distribueres til alle med adresse i Selbu, og kan i tillegg plukkes opp på forskjellige steder i og utenfor kommunen. Det forteller daglig leder for Selbu trykk, Morten Dahlø, i et intervju med Selbyggen.

I tillegg har NGU fått en digital utgave av Selbumagasinet (PDF 5,2 MB) for de som vil lese intervjuet med de to NGU-forskerne, uten å ha papirutgaven. 

– Historien bak kvernsteinsdriften,sammen med omfattende gruvedrift og myrmalmutvinning, syntes vi var så spennende at den burde gjøres tilgjengelig for alle som ferdes i området. Da var det også naturlig å fortelle den store geologiske historien som ligger bak kvernstein, gruver og myrmalm, og som også skapte landskapet slik vi ser det i dag, forteller Sveian og Grenne i et utdrag av intervjuet i Selbumagasinet. 

Vil du lese mer om "På stein og sti og kanskje bestille boka, finner du mer info på ngu.no.