March 12th 2020

- Mye spektakulær natur i Nordland har viktig samfunnsmessig betydning


Flotte Fleinvær utenfor Bodø. Dette er såkalte Karrenfelt. Et forvitringsfenomen som finnes i kalkrike bergarter. Foto: Rolv Dahl/NGU.
- Betydningen disse geologiske stedene har for bosetting, næringsliv, turisme, forskning og undervisning, blir derfor veldig spennende å fortelle om, sier forsker Rolv Dahl fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nordland fylkeskommune, NGU, Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet lager nå en populærvitenskapelig bok kalt «Nordland blir til».

Prosjektet «Nordland blir til» startet i 2015 som et treårig prosjekt mellom NGU og Nordland fylkeskommune. Det opprinnelige målet var å få en oversikt over steder i Nordland som er viktige å ta vare på og formidle til besøksnæring, skoler eller forvaltning. Etter at registreringen ble avsluttet, ble det bestemt å lage en populærvitenskapelig presentasjon av hvordan det geologiske mangfoldet har påvirket natur- og kulturhistorien i Nordland. Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet er nå også blitt partnere i prosjektet.

Så langt har ikke Nordland en samlet oversikt som omfatter fylkets geologi og viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over aktuelle geologiske steder vil kunne øke reiseopplevelsen og bidra til større forståelse for geologiens plass som en del av naturen, står det på prosjektsiden.

- Bredt spekter

En mann står på en topp beundrer den flotte utstikten i Hellemobotten.
Morten Halvorsen beundrer utsikten i Hellmobotn. Foto: Rolv Dahl/NGU. 
Sandstrender i Lofoten med snødekte fjell i bakgrunnen.
Store sandstrender i Lofoten. Foto: Rolv Dahl/NGU. 

- Vi har et bredt spekter med geologer, historikere, arkeologer og biologer som bidrar til å fortelle spennende historier om kjente og mindre kjente steder i Nordland. På grunn av omfanget av gode historier har vi besluttet å lage en bok som samler disse fortellingene på en plass. Det har også vært en suksess tidligere med tilsvarende bokprosjekter om Troms og Trøndelag, opplyser Dahl.

- Selv om folk er glad i å gå på tur, vet de svært sjeldent hvorfor geologien og naturen faktisk ser ut som den gjør eller ble til. Mange blir ofte overrasket og vil vite mer når vi forteller om hvordan mineraler og metaller som er rundt dem i naturen er helt avgjørende i vår hverdag. Uten disse ressursene ville vi ikke ha mobiler, PC-er, bilder, kopper og kar, og mye mer som vi trenger i hverdagen. Vi håper flere vil bli like positivt overrasket over slike eksempler når de leser boka vår, forteller fylkesgeolog i Nordland, Ola Torstensen og forskningsleder Morten Halvorsen fra Museum Nord i Vesterålen.

For museene skal boka vise hvordan geologi kan være med på å forklare både natur- og kulturfenomener. Naturhistorie er et sterkt forsømt område i museumsverdenen, legger Halvorsen til. 

På NGU.no kan du lese mer om flere mineraler og bergarter som er veldig viktige i hverdagen vår.

- Takker publikum for gode bidrag

Fjellet Stetind dekket i sol.
Stetind i solprakt. Fjellet er i Narvik og er 1392m høyt. Foto: Rolv Dahl/NGU. 
Øykommunen Værøy i Lofoten.
Vakre Værøy i Lofoten. Foto: Rolv Dahl/NGU. 
Redaksjonskomiteen bak boka. Fra venstre: Forskningsleder Morten Halvorsen fra Museum Nord, NGU-forsker Morten Smelror, NGU-forsker Rolv Dahl, og fylkesgeolog Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune står ved en stein fra Sortland.
Hele redaksjonskomiteen bak boka. Fra venstre: Forskningsleder Morten Halvorsen fra Museum Nord, NGU-forsker Morten Smelror, NGU-forsker Rolv Dahl, og fylkesgeolog Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune. Steinen med snø er en ekte nordlending. Full av fossiler og funnet ved Sortland. Foto: Rune Eian/NGU. 

En grunn til at prosjektet har vokst er også nyttige innspill fra publikum. Rundt 700 steder i Nordland er nå kartlagt og vil bli omtalt i boka.

- Jeg vil si tusen takk til alle som har tipset oss om steder vi kanskje ikke ville ha funnet ellers. Dette har gjort at vi har fått en veldig god oversikt av stedene som fins i Nordland, roser NGU-forskeren.

- Men selv med en bok på ca 300 sider er det vanskelig å få med alle de flotte stedene som fins i Nordland. Vi håper boka kan øke kunnskapen og forståelsen mellom geologi og samfunnet rundt oss, og gi inspirasjon til framtidige prosjekter, turisme og forskning legger han til.

Etter planen vil boka bli ferdig i 2021.

En oversikt over interessante geosteder i hele Norge kan du se nå i databasen geologisk arv på ngu.no.