February 28th 2020

Skred skyldtes mangelfull sikring

Ekspertutvalget i arbeid på rasstedet noen dager etter hendelsen i desember 2019. Foto: Øytsien Nordgulen
Skredet over E18 i Larvik i desember i fjor, skyldtes mangelfull bergsikring. Det fastslår et ekspertutvalg som har kartlagt årsakene til utglidningen av 1100 kubikkmeter masse.

Geolog og tidligere avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vært medlem av utvalget, som ble ledet av professor i ingeniørgeologi, Bjørn Nilsen ved NTNU.

Raset 13. desember i fjor skjedde ved en kileutglidning langs markerte sprekkeplan. Massene havnet langt ute i motorvegen, men ingen kom til skade i hendelsen.

- Hovedkonklusjonen er at bergsikringen har vært for dårlig, heter det i rapporten fra utvalget som ble overlevert vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fredag formiddag.

Mangelfull sikring

Utvalget har kommet til at bergsikringen som ble anvist etter utsprengning var mangelfull. I tillegg kan entreprenøren ha utført arbeidet med feil og mangler i forhold til anvisningen.

Sikringsarbeidene ble så kvalitetssikret av tredjepart. Heller ikke det arbeidet ble gjort godt nok. Utvalget mener at konsulenten burde påpekt at det manglet en stabilitetsanalyse, og at vedkommende også burde vurdert grundigere om den anviste bergsikringen var tilstrekkelig.

Bolter uten effekt

- Det er en kombinasjon av uheldige omstendigheter som førte til utglidning av steinblokka, sier professor Bjørn Nilsen i en pressemelding fra utvalget.

Undersøkelsene viser at flere bolter var satt inn på en måte som gjorde at de trolig ikke hadde noen sikringseffekt.

- I et så vanskelig tilfelle som en 30 meter høy fjellskjæring burde det også vært utført en egen stabilitetsanalyse, noe Vegvesenets håndbøker anbefaler, heter det i pressemeldingen. 

Årsaken til at utrasingen skjedde fem-seks år etter at skjæringen ble sprengt ut, og ikke umiddelbart, er mest sannsynlig en gradvis svekkelse over tid av styrken til mineralene i utglidningsflaten.

Undervurdert sikringsarbeid

- Det er en viktig læring at vi har undervurdert sikringsarbeidet i fjellskjæringa, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

- Risikoen med høye fjellskjæringer var identifisert i byggeplanene. Dette ble hensyntatt i kontraktene når det gjaldt tunnelene, men ikke for de høye fjellskjæringene. Som stor statlig byggherre er det samtidig vårt ansvar at rollefordelingen mellom byggherre, utførende entreprenør og tredjepartskontroll fungerer etter hensikten.

Dahl Hovland påpeker samtidig at en slik utglidning har stort ulykkepotensiale, og at hun er svært glad for at ingen personer ble rammet av hendelsen.

Det arbeides for at E18 får full kapasitet fra 3. april.

Ekspertutvalget

Ekspertutvalget har bestått av:

  • Ingeniørgeolog Anders Beitnes, Beitnes Consulting
  • PhD Vidar Kveldsvik, Seniorspesialist ingeniørgeologi, NGI
  • Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, NGU
  • PhD Eivind Okstad, SINTEF Digital
  • Professor i ingeniørgeologi Bjørn Nilsen, NTNU (leder av utvalget)
Ekspertutvalget i arbeid på rasstedet.
Bergsikringen var for dårlig, konkluderer ekspertutvalget. Foto: Øystein Nordgulen