February 13th 2020

Ledige stillinger i geoparker


Forvikfjellet, med utsikt østover mot Lomsdal-Visten nasjonalpark. Området er del av Trollfjell Geopark og kan vise til spektakulær og variert geologi. Foto: Fredrik Høgås/NGU.
- For de som er interesserte i geologi og formidling er dette en unik sjanse, sier forsker Tom Heldal fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Nærings-og fiskeridepartementet har gitt NGU tre millioner kroner for å sikre god drift av de tre geoparkene i Norge, som alle har status som UNESCO Globale Geoparker. Det er derfor bevilget en millioner kroner hver til Gea Norvegica i Telemark, Magma i Rogaland og Trollfjell i Nordland og Trøndelag.

- En del av disse pengene skal gå til stillinger, slik at vi får styrket formidlingen av hvor viktig geologi er i samfunnet. For de som er interesserte i geologi og formidling er dette en unik sjanse, forteller Heldal.

Her kan du lese mer om geoparker og hva de gjør.  

Geolog og prosjektleder

Akkurat nå er det to stillinger som er ledige.

Gea Norvegica Geopark søker geolog/naturviter med et stort engasjement for geologi og formidling, som det står i utlysningen. Her er fristen for å søke 15.februar, så legg inn en søknad fort om du ikke har gjort det fra før av.

Trollfjell Geopark ble tatt opp i UNESCO i 2019 og søker derfor en prosjektleder. Denne personen skal blant annet formidle geoparkens arbeid utad til kommuner, samarbeidspartnere og publikum, står det i annonsen. Søknadsfristen er 1.mars.