January 10th 2020

Regnskap over byggeråstoff


Utbygging av veger og jernbanestrekninger krever mye stein. I løpet av 2020 blir også transportrutene for byggeråstoffene kartlagt. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Nå skal alle få vite hvordan byggeråstoffene beveger seg fra uttak til bruk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) lager et ressursregnskap over grus og pukk.

- Regnskapet blir et grunnlag for langsiktig planlegging i kommuner og fylkeskommuner, sier prosjektleder og forsker Annina Margreth ved NGU.

Infrastruktur

I denne omgang er det Trøndelag som skal kartlegges, og nøkkelordene er sand, grus og pukk. Dette er byggeråstoffer som brukes som fyllmasser, som fundament ved bygge- og anleggsvirksomhet, eller som tilslag i betong og asfalt ved utbygging av veger, bygninger, jernbanestrekninger eller annen infrastruktur.

- Ressursregnskapet skal vise hvor byggeråstoffene er tatt ut, hvor de er fraktet, og hva de er brukt til. I tillegg skal vi forsøke å finne ut hvor mye som blir gjenvunnet, forteller Margreth.

Kortreist stein

Byggebransjen er en transportbransje, men undersøkelser viser at dersom massene blir fraktet over tre mil, blir kostnadene for høye. - Derfor er det viktig med kortreist stein, også for å redusere CO2-utslippene, sier Margreth.

Det er over 30 år siden en tilsvarende kartlegging ble gjort for hele det som i dag er Trøndelag fylke. Margreth mener arbeidet gjør det lettere å bestemme levetiden for uttakene, i tillegg til at den synliggjør næringens store betydning i både lokal og nasjonal sammenheng.

Samarbeidsprosjekt

Annina Margreth
Annina Margreth.

- Dette er en ren vinn-vinn-situasjon. Arealplanleggerne får et bedre verktøy, og produsentene mer forutsigbarhet. Resultatet er færre konflikter mellom pukkverk og naboer, og vi hindrer at viktige ressurser blir bygget ned, sier Annina Margreth.

Kartleggingen skjer i samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning. Prosjektet er en del av programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag», hvor Trøndelag fylkeskommune og NGU arbeider sammen for å få en bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.