December 20th 2019

Det utfordrende grunnvannet


Ivrig diskusjon om dagens overvåkningsprogram for grunnvann i Norge. Foto: Helen K. French
14.-15. november ble det årlige fagseminaret om grunnvann holdt i Sandvika, med påfølgende besøk ved grunnvarmeanlegget til Asker Panorama.

Rundt 40 hydrogeologer var samlet i Sandvika på fagdagen. Inviterte foredragsholdere fra forskning, konsulenter og borebransjen, presenterte utfordringer knyttet til utfelling av jern og mangan i grunnvannsrør, hvordan utnytte den naturgitte forhold til å øke infiltrasjon og avlaste VA systemer, det norske overvåkningsprogrammet for grunnvann. Det ble også gitt en orientering om det nye fagprogrammet for boreriggs operatører.
I gruppediskusjoner kom det frem en bred enighet om at 53 aktive overvåkningsbrønner for å dekke hele Norge er altfor lite (ca 0.0001 per km2), i forhold til å ha kontroll på vannmengder og vannkvalitet. Til sammenlikning har Sverige 300 overvåkningsbrønner og skal installere ytterligere 300 (SGU). Denne basisovervåkningen er nødvendig i forhold til bl.a. til tørkekontroll og forpliktelser i henhold til EUs grunnvannsdirektiv.

Se presentasjonene i høyre meny

Forfatter: Helen K. French, NMBU

Relaterte prosjekter