December 19th 2019

Ny turbok: På stein og sti i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark


Ferdighogd kvernstein ved et av kvernsteinbruddene.
Turguide, geologi og norsk natur på sitt aller beste! Norges geologiske undersøkelse (NGU) gir i disse dager ut På stein og sti, ei rikt illustrert bok med kart over Skarvan og Roltdalen nasjonalpark øst i Trøndelag.

I en pressemelding fra forfatterne Tor Grenne og Harald Sveian heter det at boka og kartet «gir deg en guidet tur gjennom landskap, geologisk historie og kulturhistorie med jernvinna, kvernsteinsbrytingen og kobbergruvene, som disse fjelltraktene er kjent for».

Boka er tilpasset turgåere for å gi innsikt i hvordan landskapet har blitt til og, ikke minst, vekke nysgjerrighet hos fjellturistene.

I forordet til boka heter det blant annet: «Hvis du er en av dem som lurer litt på det du ser på din vei, kan jeg love deg at denne boka vil gi en ny dimensjon til naturopplevelsen…».

Utsikt fra Fongen mot Ramsjøen og Essandsjøen med Sylan i bakgrunnen. Foto: Fredrik Høgaas

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark vitner om en dramatisk og spennende geologisk historie, en historie som omfatter mye mer enn det vakre landskapet i seg selv. Denne fortellingen ønsker forfatterne å dele med alle som ferdes i disse traktene.

Her blir du med på en tidsreise gjennom mange hundre millioner år, helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da enorme breer finslipte landskapet og beredte grunnen for de første menneskene. Du får vite hvorfor berget du går på kanskje en gang var glødende lava eller leire på havbunnen, og hvordan store isbreer dekket landskapet innimellom mildere perioder, da mammut kanskje vandret omkring.

En flyttblokk ved turstien over Svenskmoknippen.

Her er det egne kapitler med vekt på geologiske ressurser, som folk har hentet i området gjennom mange hundre år; jern fra myrmalm, kobber i gamle gruver, og ikke minst de mange hundre steinbruddene der det ble brutt kvernstein helt fra middelalderen og frem til begynnelsen av 1900-tallet.

Her er coveret på den nye turboka.

Vi får vite hvordan kobbermalmene ble til på bunnen av et oldtids-hav, hvordan kvernsteinene fikk sine spesielle egenskaper mange kilometer nede i jordskorpa for flere hundre millioner år siden, og hvordan det dannes myrmalm, som våre forfedre kunne utnytte til jernutvinning og sannsynligvis handel med utlandet allerede to tusen år før vår tid.

Pressemeldingen forteller også om hvordan leseren får innblikk i livet og arbeidet til gruvearbeiderne og steinhoggerne som utnyttet disse ressursene, langt til fjells og ofte under ekstreme værforhold midtvinters. «Knapt noen annen nasjonalpark her til lands har så mange kulturminner innenfor sine grenser», heter det blant annet.

Rødmerkete turstier fører fra alle kanter inn mot setergrenda Stormoen, «Roltdalens hjerte», og Schulzhytta, driftet av Trondhjems Turistforening. Siste del av boka er beskrivelser av geologi, landskapsformer og bergverkshistorie som kan oppleves langs disse turstiene, med blant annet detaljerte kart over de mange kvernsteinsbruddene og omtale av istidsformasjoner som passeres.  Forfatterne opplyser at det i alt er ni merkede turstier som beskrives, alle fører inn mot Schulzhytta, der det er betjent i høysesongene og ellers et selvbetjent overnattingstilbud.

Forfatterne Tor Grenne (t.v.)
og Harald Sveian.

Med utstrakt bruk av bilder, kart og faktaruter, i et hendig og robust format, er boka lett å ta med ut på tur. Den har også et kartvedlegg med tosidig trykk; på den ene siden bergarter, kvernsteinsbrudd og kobbergruver, og på den andre siden løsmasser (jordarter) og terrengformer fra siste istid.

Ref.: PÅ STEIN OG STI - Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Forfattere: Tor Grenne og Harald Sveian. Utgiver: Norges geologiske undersøkelse (NGU). Boka selges fra NGU, bokhandlere, turistkontor og enkelte handelssteder. Pris 290,- kr. Kontaktinformasjon NGU: Tlf.: 73 90 40 00, e-post: distribusjonen@ngu.no

Eskere slynger seg gjennom landskapet ved Finnkoisjøen.

 

Gruverom i Kongsgruva.