December 11th 2019

Ønsker mer kortreist stein


Transport, lagring og knusing av stein fra anleggsprosjekter gir store klimagassutslipp. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.
Det er nødvendig å bruke mer lokal stein i infrastrukturprosjekter. Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet.

(Artikkelen er basert på en pressemelding fra Sintef og prosjektet «Kortreist stein»)

I dag fraktes steinmasser som tas ut fra tunneler, ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane.

– Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise i Sintef. Hun har ledet det treårige innovasjonsprosjektet «Kortreist stein», der Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vært en av partnerne.

I Norge bygger vi mye vei, med mange og lange tunneler. Det er mulig å spare både penger, miljø og ressurser i utbyggingsprosjektene, viser «Kortreist stein». Prosjektdeltakerne har funnet løsninger som gjør det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter.

Transport av stein

- Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise.

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

- Omstillingen til en mer bærekraftig økonomi krever mange store tilpasninger og endringer, og dette prosjektet er svært viktig, mener forsker og lagleder Tom Heldal ved NGU.

Han tror prosjektet vil føre til en langt bedre bruk og forvaltning av ressurser i framtida:

- Her har både forskningsmiljøer, statsforetak og næringsliv jobbet sammen om store utfordringer, og det vil helt sikkert bli brukt og fulgt opp framover, påpeker Tom Heldal.

Mindre utslipp

Nå er det utviklet nye tekniske løsninger, forretningsmodeller og planprosesser. Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Fokuset har hele tida rettet seg mot høyverdig bruk av lokale steinmasser; knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Kortreist stein har vært et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Entreprenør, Sintef, Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og NTNU.