Start
06.02.2020 / 09:00

Slutt
06.02.2020 / 17:00

NGU-dagen 2020 - Geologi i kystsonen

Utbygging, ressurser og risiko i kystsonen er tema på NGU-dagen 2020. Foto: Adobe Stock

Norges geologiske undersøkelse (NGU)  arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor vi belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.

På NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging.

Her er foredragene fra NGU-dagen 2020

  • Marine grunnkart i kystsonen

Sigrid Elvenes - Hva er marine grunnkart

Kathy Dunlop - Økologiske grunnkart

Margaret Dolan - Kartlegging av marine naturtyper etter NiN

Mona Gilstad - Marine grunnkart i kommunal kystsoneplanlegging

Inge Berg - Marine grunnkart i marine verneplaner

Geir Ove Ystmark - Nytt kunnskapsgrunnlag for næring og forvaltning

Njål Tengs-Hagir - Marine grunnkart - Veien videre

  • Utbygging i kystsonen

Louise Hansen - Kvartærgeologi i strandsonen

Ingrid Havnen - Behov for kartlegging i strandsonen

Jean-Sebastien LHeureux - Skred i strandsonen

Jan Steinar Rønning - Bruk og nytte av geofysiske metoder ved planlegging av infrastruktur

Torkild Åndal - Behov for geologiske data ved planlegging av store vegprosjekt i kystsonen

  • Mineralressurser i kystsonen

Roar Sandøy - Miljø- og stabilitetsutfordringer for en mineralforekomst i kystsonen

Jens Skei - Forskning, utredning og overvåkning - Kunnskapsbasert sjødeponering av gruveavgang

Harald Sørby - Miljøvurderinger knyttet til søknad om tillatelse til forurensende virksomhet i kystsonen

Martin S. Melvær - Sjødeponering og gruveavgang